Prachtige vorm van ontwikkelingssamenwerking: een bedrijf

DWL verkoopt jerrycans vanaf strolleys en vanuit winkeltjes

Prachtige vorm van ontwikkelingssamenwerking: een bedrijf

Een hervulbare statiegeld jerrycan van ruim 10 liter kost nog geen 40 euro cent

Prachtige vorm van ontwikkelingssamenwerking: een bedrijf

DWL: werkgelegenheid voor al meer dan 100 Kenianen

Dutch Water

Stichting Waterpas is ontstaan uit – en gelieerd aan – het prachtige bedrijf Dutch Water Limited (DWL). Dit bedrijf is opgericht door twee ideële Nederlandse ondernemers met als doelstelling zo goedkoop mogelijk gezond drinkwater te produceren voor de bevolking van Mombassa en dit drinkwater voor een zo laag mogelijke prijs te verkopen zodat zoveel mogelijk Kenianen hiervan profiteren.

De watervoorziening in Mombassa is helaas heel slecht. De meerderheid van de bevolking heeft geen beschikking over schoon en veilig drinkwater. Schoon drinkwater is voor elk mens essentieel voor de gezondheid.

Het bedrijf Dutch Water Limited (DWL) is pas in 2008 echt van start gegaan en is in de afgelopen 2 jaar hard gegroeid. Er werken nu meer dan 100 mensen. De aandeelhouders hebben in een aandeelhoudersbesluit vastgelegd dat er geen dividend naar Nederland mag worden teruggesluisd. Indien het bedrijf winstgevend wordt dan wordt dit geld geherinvesteerd in nieuwe fabrieken of in een verdere verlaging van de verkoopprijs zodat het voor nog meer mensen bereikbaar wordt. Of in giften naar weeshuizen in Mombassa.

De missie van Dutch Water Limited is:

“Gezond en betaalbaar drinkwater voor iedereen in ontwikkelingslanden”

Het realiseren van deze missie gebeurt op een zo ecologisch mogelijke wijze en heeft als extra doelstelling het realiseren van werkgelegenheid voor de locale bevolking.

Om dit te realiseren zijn er twee hoofdprocessen:

a. Verkoop van water in statiegeld jerrycans van ruim 10 liter (ongeveer. 5 cent per liter)

b. Schenken van water aan scholen, weeshuizen en een ziekenhuis die zelf geen geld hebben om schoon drinkwater te kopen. Hiertoe is Stichting Waterpas opgericht. De behoefte hieraan is enorm. DWL sponsort zelf ook een deel van de productie.

Verkoop van water

Het water wordt verkocht in een hervulbare jerrycan, waarop statiegeld van toepassing is.

Verkoop vindt plaats aan de poort van de fabriek, directe leveringen voor klanten met grotere afnamen (via bestelbussen) en via DSP’s, ofwel Direct Selling Points. Bovendien lopen  vanuit deze DSP’s waterverkopers met strolleys met hierop 26 jerrycans. Deze verkopers verkopen aan huis en op de straat; maar ook aan de vele honderden winkeltjes in de straat, die het water weer doorverkopen. De prijs voor een jerrycan is 60 KSH (dus 5 cent per liter), zowel voor de consument als voor de winkelier. De winkeliers verkopen dit voor ongeveer 70 tot 80 KSH. In de eerste helft van 2011 werden per dag 3000 jerrycans verkocht. Uitgaande van een gemiddeld drinkwaterverbruik van 1,5 liter betekent dit dat nu al 20.000 mensen dagelijks blij zijn met het drinkwater van DWL.


(Strolley)

Grote ambitie

DWL heeft grote ambitie om te groeien. De behoefte in Mombassa maar ook de rest van Kenia is enorm. Eind 2011 wordt de capaciteit verdubbeld en er worden al plannen gemaakt voor een tweede waterfabriek. De droom is om 8 fabrieken in Kenia te bouwen om zodoende miljoenen Kenianen te helpen aan dagelijks schoon drinkwater. Stichting Waterpas wil graag meegroeien met deze ambitie, want ook onder scholen en weeshuizen is de behoefte enorm.

Voor meer informatie: www.dwlwater.com


Giften zijn aftrekbaar

Afrika

IBAN: NL80 RABO 0154 8091 60
E-mail: info@stichtingwaterpas.nl